ANIME INFO

Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2

Plot Summary: Second Season of the final arc of Gintama.

Latest episode: Episode 14

Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2